Ekipno prvenstvo Srbije u konkruenciji do 14 godina

Datum objave: 05.09.2020. // Kategorija: Domaća scena
Informacije za Ekipno prvenstvo Srbije 2020. u konkurenciji do 14 godina:
 
Uvodno pismo ovde
 
Rokovi ovde
 
 
·      Smeštaj za ekipe čiji klub se nalazi više od 30km od mesta održavanja takmičenja (dok su u takmičenju)
 
·      Sve ekipe imaju obezbeđen ručak
 
Svi klubovi koji su organizatori turnira iz kalendara Tennis Europe, ITF Juniors su u obavezi da učestvuju na bar jednom ekipnom takmičenju u kalendarskoj godini (izuzetak su klubovi koji organizuju turnire iz kalendara ITF Pro Circuit).
 
Prve dve možemo naknadno dodati, a treća za obavezu nastupa mislim da u ovoj godini nije realno očekivati od klubova/ organizatora međunarodnih turnria nastup na ekipnim takmičenjima.
 
 
Planiran je finalni turnir s tim što je naglašeno da klub mora ispuniti uslove za organizaciju i da TO TSS može ostaviti princip gost / domaćin do kraja takmičenja.