Ekipno prvenstvo Srbije u konkurenciji do 18 godina - informacije

Datum objave: 06.10.2020. // Kategorija: Domaća scena
Poštovani klubovi,
 
Želeo bih da podelim sa Vama važne informacije vezano za Ekipno takmičenje
do 18 godina iz kalendara Teniskog saveza Srbije.
Takmičenje je planirano po principu eliminacionog turnira po sistemu
gost/domaćin do polufinala a zatim završni turnir, top 4 (videti niže za detalje).
 
- uvodno pismo ovde 
 
- rokovi ekipnih 2020. ovde 
 
Teniski savez Srbije je obezbedio:
• Plaćene putne troškove po danu učestvovanja za ekipe čiji klub se nalazi
više od 30 km od mesta održavanja takmičenja (gorivo i putarine za
jedno vozilo, potrošnja goriva do 9 L/100 km)
• Fiksni iznos, po danu učestvovanja od 4000 RSD po ekipi za potrebe
ishrane
Ekipa koja u toku takmičenja napusti takmičenje i/ili bude diskvalifikovana gubi
pravo na refundiranje troškova.
Pored navedenog Teniski savez Srbije dodeljuje:
• Najuspešnijem učesniku na tabli 1 do 14 godina, Wild Card za turnire iz
kalendara Tennis Europe do 14 ili 16 godina za glavni turnir (koji se
održavaju u Srbiji)*
• Najuspešnijem učesniku na tabli 1 do 18 godina, Wild Card za turnire iz
kalendara ITF Juniors do 18 godina za glavni turnir ili Wild Card za
turnire iz kalendara ITF Pro Circuit (koji se održavaju u Srbiji)*
• Najuspešnijem učesniku na tabli 2 do 14 godina, Wild Card za naredno
Dvoransko prvenstvo Srbije ili turnir iz kalendara TSS, 1 kategorije u
svom ili starijem uzrastu*
• Najuspešnijem učesniku na tabli 2 do 18 godina, Wild Card za naredno
Dvoransko prvenstvo Srbije ili turnir iz kalendara TSS, 1 kategorije u
svom ili starijem uzrastu*
• Sve pobede na ekipnom takmičenju (bez obzira na tablu) se boduju za
rang listu TSS i važe 365 dana, sa mogućnošću prenošenja u stariju
uzrasnu kategoriju
 
*Takmičarski odbor TSS će preciznije odrediti kriterijum “najuspešnijeg
učesnika” do pre početka takmičenja. Klubovi koji budu učestvovali u ekipnom
takmičenju imaće prioritet prilikom kandidature za organizaciju letnjih turnira iz
kalendara TSS i regiona.
 
Ekipno takmičenje se održava u sledećim terminima:
 
Do 18 godina:
Početak takmičenja: ponedeljak, 26.10.2020.
Za takmičenje važi pravilo turnirske nedelje i mora biti završeno najkasnije do
nedelje 01.11.2020. 
Datumi ekipnog takmičenja se odnose na turnirsku nedelju, tačno dani će biti
usklađeni sa brojem ekipa.
Format jednog ekipnog meča je tri singl i jedan dubl meč.
Minimalan broj članova jedne ekipe je 3 (tri) igrača.
Klub može prijaviti najviše 8 (osam) takmičara od kojih jedan može biti stranac
koji je registrovan za dotični klub i kome je uredno prijavljeno mesto boravka u
Srbiji i koji je odigrao u poslednjih 6 (šest) meseci barem 3 (tri) turnira iz
kalendara TSS ili Regiona i samim tim se nalazi na rang listi TSS u bilo kojoj
konkurenciji. Takmičar koji ima dvojno državljanstvo a u međunarodnoj
evidenciji se ne vodi kao SRB ima pravo nastupa ali se na ekipnom takmičenju
vodi kao stranac.
Svi igrači moraju da budu registrovani za klub za koji nastupaju. Igrač koji želi
da nastupa za drugi klub mora da se preregistruje i da to učini najmanje 12
dana pre početka takmičenja.
O svim rokovima prijave, odjave, žrebu će Vas blagovremeno obavestiti i
Voditelj ekipnih takmičenja.
 
Organizacija takmičenja:
• U prvim rundama takmičenja igra se po sistemu gost / domaćin. Svaki
tim koji se prijavi za takmičenje će se izjasniti da li može / želi biti
domaćin
• Minimalan broj terena za održavanje susreta je 2 (dva)
• Domaćinstvo se određuje žrebom koji radi Voditelj lige (prošlogodišnji
pobednik ima prioritet prilikom žreba)
• Od polufinala će biti organizovan završni turnir*
Klubovi koji žele da organizuju završni turnir mogu izraziti zainteresovanost na
email direktor.ekipnih@teniskisavez.com . TO TSS će u skladu sa kriterijumima
i prijavama odrediti domaćina.
*Ako klubovi ne ispunjavaju kriterijume TO TSS može odlučiti da se do kraja
takmičenja igra po principu/gost domaćin. Konkurs za organizaciju završnog
turnira je 22.10.2020.
Prijave i pitanja vezano za Pravilnik o ekipnim takmičenjima možete poslati na
email: ekipna.takmicenja@teniskisavez.com.
O svim pitanjima vezano za ekipna takmičenja možete me kontaktirati na email:
direktor.ekipnih@teniskisavez.com.
 
Sa poštovanjem,
Direktor ekipnih takmičenja
Stefan Čukić