TAKMIČARSKE 2016. godina

Datum objave: 23.11.2015. // Kategorija: Vesti

Izrada Takmičarskih legitimacija za 2016. godinu počinje u SREDU 25.11.2015. godine

Svi takmičari koji dostavljaju dokumentaciju za izradu takmičarskih legitimacija u kancelariju Teniskog saveza Srbije to čine na adresi Tadeuša Košćuška 63a 

OSNOVNI USLOV JE DA TENISKI KLUB KOJI VRŠI REGISTRACIJU IGRAČA IMA PLAĆENU ČLANARINU ZA 2016. GODINU TENISKOM SAVEZU SRBIJE NA ŽIRO RAČUN 165-5991-17

LINK:IZNOSI ČLANARINA/KOTIZACIJA ZA 2016. GODINU

Preko niže navedenih linkova možete preuzeti informacije koje se tiču izrade takmičarskih legitimacija za 2016. godinu:

Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu) koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede u skladu sa gore navedenim Pravilnikom (član 2 i član 12)

TENISKI SAVEZ SRBIJE NE UVAŽAVA POTVRDE O OBAVLJENOM LEKARSKOM PREGLEDU POSLATE FAKSOM ILI ELEKTRONSKIM PUTEM, VEĆ ISKLJUČIVO ORIGINALNE FORMULARE

Cene takmičarskih legitimacija:

 • Zeleni nivo (2006. i 2007. godište) je 1000 dinara
 • Narandžasti nivo (2006. i 2007. godište) je 1000 dinara
 • Crveni nivo (2008. godište i mlađi) je 1000 dinara
 • Svi ostali takmičari 2500 dinara
   

Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:

 • Popunjen formular za registraciju sa pecatom kluba
 • Izvod iz matične knjige rodjenih
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (original obavezno dostaviti kancelariji TSS u Beogradu) OSIM U SLUČAJU TENISKIH KLUBOVA IZ REGIONA TSB KADA SE DOKUMENTACIJA DOSTAVLJA DIREKTNO KANCELARIJI TSB

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (original obavezno dostaviti kancelariji TSS u Beogradu)
  OSIM U SLUČAJU TENISKIH KLUBOVA IZ REGIONA TSB KADA SE DOKUMENTACIJA DOSTAVLJA DIREKTNO KANCELARIJI TSB

Takmičarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda.
Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača