Odluka Takmičarskog odbora TSS u vezi Masters turnira 2020. do 16 godina iz Kalendara TSS

Datum objave: 20.10.2020. // Kategorija: Domaća scena
Takmičarski odbor Teniskog saveza Srbije na telefonskoj sednici održanoj 20. oktobra 2020. godine, doneo je sledeću 
 
                                                         O D L U K U
 
1. Masters turnir u konkurenciji igrača i igračica do 16 godina, održava se u Novom Sadu, na terenima TK Vojvodina u terminu 24-25. oktobar 2020. godine
2. Odluku objaviti na Sajtu TSS.
      
 
predsednik Takmičarskog odbora TSS
Dušan Milojković