Takmičarski odbor

TAKMIČARSKI ODBOR

Predsednik Odbora:
Dušan Milojković

Članovi Odbora:

  • Tibor Demeter
  • Nešo Puzić
  • Srđan Stojanović
  • Stefan Čukić

Kontakt: takmicarski.odbor@teniskisavez.com

Vesti