REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2017. GODINU - INFORMACIJE I UPUTSTVA

Datum objave: 30.11.2016. // Kategorija: Turnir info

·  Žiro računi na koje se uplaćuje novac: 

·  Igrači koji se registruju za teniske klubove koji pripadaju Regionu TSB, obavezni su da uplatu izvrše na broj žiro računa 205-151482-87

·  Igrači koji se registruju za teniske klubove koji pripadaju Regionu TSV, obavezni su da uplatu izvrše na broj žiro računa 200-2387970101001-43

·  Igrači koji se registruju za teniske klubove koji pripadaju Regionu TSIS, obavezni su da uplatu izvrše na broj žiro računa 105-20263-59

·  Igrači koji se registruju za teniske klubove koji pripadaju Regionu TSZS, obavezni su da uplatu izvrše na broj žiro računa 155-323-11

Iznos kotizacija i članarina za 2017. godinu -

odluka 1 

odluka 2

Svi takmičari koji dostavljaju dokumentaciju za izradu takmičarskih legitimacija u kancelariju Teniskog saveza Srbije to čine na adresi Tadeuša Košćuška 63a 

OSNOVNI USLOV JE DA TENISKI KLUB KOJI VRŠI REGISTRACIJU IGRAČA IMA PLAĆENU ČLANARINU ZA 2017. GODINU TENISKOM SAVEZU SRBIJE NA ŽIRO RAČUN 165-5991-17

LINK:IZNOSI ČLANARINA/KOTIZACIJA ZA 2017. GODINU – 

odluka 1 

odluka 2

Preko niže navedenih linkova možete preuzeti informacije koje se tiču izrade takmičarskih legitimacija za 2017. godinu:

Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu) koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede u skladu sa gore navedenim Pravilnikom (član 2 i član 12)

TENISKI SAVEZ SRBIJE NE UVAŽAVA POTVRDE O OBAVLJENOM LEKARSKOM PREGLEDU POSLATE FAKSOM ILI ELEKTRONSKIM PUTEM, VEĆ ISKLJUČIVO ORIGINALNE FORMULARE

Cene takmičarskih legitimacija:

 • Zeleni nivo (2007. i 2008. godište) je 1000 dinara
 • Narandžasti nivo (2009. godište) je 1000 dinara
 • Crveni nivo (2010. godište i mlađi) je 1000 dinara
 • Svi ostali takmičari 2500 dinara
   

Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:

 • Popunjen formular za registraciju sa pecatom kluba
 • Izvod iz matične knjige rodjenih
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (original obavezno dostaviti kancelariji TSS u Beogradu) OSIM U SLUČAJU TENISKIH KLUBOVA IZ REGIONA TSB KADA SE DOKUMENTACIJA DOSTAVLJA DIREKTNO KANCELARIJI TSB

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (original obavezno dostaviti kancelariji TSS u Beogradu)
  OSIM U SLUČAJU TENISKIH KLUBOVA IZ REGIONA TSB KADA SE DOKUMENTACIJA DOSTAVLJA DIREKTNO KANCELARIJI TSB

Takmičarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda.
Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača