Takmičarski odbor

TAKMIČARSKI ODBOR

Predsednik Odbora:
Dušan Milojković

Članovi Odbora:

  • Tibor Demeter
  • Stefan Čukić
  • Nešo Puzić 

Kontakt: takmicarski.odbor@teniskisavez.com

Vesti