STATUSI TURNIRA

Datum objave: 05.02.2015. // Kategorija: Stranice

 

prijaveiodjavetss@gmail.com

OVO VAŽI I ZA TAKMIČARE KOJI SE NE POJAVE NA TURNIRIMA IZ KALENDARA TENISKOG SAVEZA BEOGRADA BEZ OBZIRA NA DODATNU OBAVEZU KOJA SE ODNOSI NA PLAĆANJE KOTIZACIJE KLUBU ORGANIZATORU TURNIRA.

Takmičar sa dvojnim državljanstvom, koji poseduje i državljanstvo Srbije, ima pravo da igra na pojedinačnim Prvenstvima Srbije i na pojedinačnim Prvenstvima regiona, pod uslovom da ne poseduje međunarodni rang ili je minimum 3 meseca pre početka prvenstva zaveden na svim međunarodnim rang listama kao SRB. U protivnom takav igrač neće moće igrati Državno prvenstvo Srbije niti Prvenstvo regiona


Zahteve za WC (specijalne pozivnice) slati na mail adresu: strucni.odbor@teniskisavez.com
Obrađuju se zahtevi koji se odnose na turnire iz Kalendara TSS/TE/ITF
 

Spiskovi takmičara koji su dobili WC od Stručnog odbora TSS za medjunarodne turnire:

 

STATUS: