Odluka TO TSS za TOP 10 igrače sa rang lista TSS

Datum objave: 08.01.2021. // Kategorija: Domaća scena
Takmičarski odbor na elektronskoj sednici održanoj 06. januara 2021. godine, doneo je sledeću 
 
O D L U K U (ovde
 
1. ODOBRAVA SE IGRAČIMA IZ  TOP 10 NA RANG LISTAMA TSS DA MOGU DA UČESTVUJU NA REGIONALNIM  TURNIRIMA.
2. Ova odluka važi do daljeg, odnosno do njenog opoziva.
3. Odluku dostaviti svim regionalnim savezima i objaviti na Sajtu TSS.
 
 
                                                                                                predsednik Takmičarskog odbora
                                                                                                 Dušan Milojković